GDPR

GDPR - Policy för behandling av personuppgifterDenna policy omfattar WERMSEC AB.


Kontaktuppgifter: WermSec, Sågverksgatan 53, 652 21 KARLSTAD med telefon 054-20 33 455 och Johan Lindqvist är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


WermSec värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. 

WermSec kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning. Vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.


Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för WermSecs räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.


Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Om du önskar sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.


Denna Webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.